محسن وزیری‌مقدم

نقاش، مجسمه‌ساز
تهران، 1303 - رم (ایتالیا)1397
وب سایت هنرمند

تحصیلات

  • کارشناسی نقاشی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1327
  • ادامه‌ی تحصیل نقاشی در ایتالیا، 1338

جوایز و افتخارات

  • مدال برنز، انجمن بین‌المللی هنر، 1337
  • دومین جایزه از سان ریتورومانو، ایتالیا، 1337
  • مدال طلا در دوسالانه‌ی تهران، 1337، 1339، 1341
  • جایزه ویژه‌ی شخصیت برجسته از شورای شهر رم، 1358

آثار در مجموعه ها و موزه ها

  • آثار بسیاری از او در موزه‌های ایران و جهان، موزه‌های کاخ‌ها و بسیاری از مراکز فرهنگی وجود دارد، ازجمله، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، موزه‌ی هنرهای معاصر نیویورک، موزه‌ی کاخ سعدآباد و بسیاری از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در سراسر جهان

فعالیت های آموزشی

  • تدریس و سپس ریاست دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1355- 1348

کتاب ها و مقالات

  • سه کتاب: شیوه طراحی، در دو جلد، راهنمای نقاشی، طراحی

آثار تجسمی محسن وزیری‌مقدم

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۲۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۶۰ × ۱۱۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۷۰×۸۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۸ × ۶۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۴ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۲cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۲cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۲۴ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۳ × ۳۰cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۴۵ × ۳۳cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۳cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۳ × ۵۰cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۵ × ۵۱cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۵۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۵۹cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۳ × ۴۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۲۴ × ۵۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ۳۲ × ۵۸cm