ابوالقاسم سعیدی

نقاش
اراک 1304
ساکن : پاریس

تحصیلات

 • فارغ‌التحصیل مدرسه ی عالی هنرهای زیبای پاریس (بوزار)

نمایشگاه‌های منتخب

 • دومین، سومین و پنجمین دوسالانه‌ی تهران، 1339، 1341 و 1345
 • نخستین نمایشگاه بین‌المللی هنر تهران، 1353
 • نمایشگاه بین‌المللی بال، سوئیس، 1355
 • دوسالانه‌ی سائوپولو، برزیل، 1355
 • نمایشگاه انفرادی در گالری بنیاد تیلور، پاریس، 1371

جوایز و افتخارات

 • جایزه‌ی نقاشان جوان، 1338
 • جایزهی وزارت فرهنگ و هنر در دوسالانهی دوم تهران، 1339
 • جایزه‌ی بزرگ دوسالانهی پنجم تهران، 1345
 • جایزهی لئون بوردی از طرف بنیاد تیلور، پاریس، 1370
 • جایزهی بین‌المللی هنر معاصر مونت‌کارلو، موناکو، 1372

آثار تجسمی ابوالقاسم سعیدی

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۳۹ × ۸۹cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۶ × ۸۹cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۶ × ۱۹۳cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۹۰ × ۵۶cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۶ × ۱۸۶cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۸۶ × ۲۳۰cm

ابوالقاسم سعیدی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۵ × ۹۵cm