غلامحسین نامی

نقاش
قم 1315
ساکن : تورنتو، کانادا

تحصیلات

  • کارشناسی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1342
  • کارشناس ارشد از دانشگاه ویسکانسین، ایالات‌متحده‌ی آمریکا، 1359

فعالیت های حرفه ای و هنری

  • دبیر اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر تهران، 1378
  • دبیر نمایشگاه طراحی معاصر ایران، چشم‌انداز 1379
  • رئیس هیات داوری در یازدهمین دوسالانه‌ی آسیایی داکا، 1382

فعالیت های آموزشی

  • تدریس در هنرستان هنرهای تجسمی، دانشکده الزهرا، دانشکده‌ی هنرهای تزیینی (دانشکده‌ی هنر فعلی)، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، فرهنگ‌سرای نیاوران

کتاب ها و مقالات

  • ارتباطات تصویری، انتشارت توس، تهران، ایران، 1372
  • مبانی و اصول طراحی، سازمان کتاب‌های درسی ایران، 1354
  • غلامحسین نامی، منتخب آثار از 1342 تا 1373، نشر هنر ایران، 1374

آثار تجسمی غلامحسین نامی

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۵۰cm

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی فیبر ۷۰ × ۱۴۰cm

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی فیبر ۸۰ × ۱۲۰cm

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۵۰ × ۱۰۰cm

غلامحسین نامی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۰۰ × ۷۰cm

غلامحسین نامی

نقش برجسته بوم روی چوب ۱۳۴ × ۱۳۴cm

غلامحسین نامی

نقش برجسته ترکیب چوب و اسفنج ۱۲۶ × ۱۲۶cm

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی فیبر ۱۰۰ × ۱۰۰cm

غلامحسین نامی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۷۰ × ۵۰cm