مجموعه آثار

فرهاد مشیری

cm ۱۹۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

فرامرز پیلارام

1353 cm ۱۰۰ × ۳۰۰ آثار هنرمند

نیکزاد نجومی

cm ۱۸۲ × ۱۲۶ آثار هنرمند

بهمن محصص

cm ۱۰۰ × ۷۰ آثار هنرمند

غلامحسین نامی

cm ۱۰۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

شارل حسین زنده رودی

1360 cm ۱۳۰ × ۹۶ آثار هنرمند

سهراب سپهری

cm ۹۸ × ۶۹ آثار هنرمند

منوچهر یکتایی

cm ۹۱×۷۶ آثار هنرمند

پرویز تناولی

هیچ cm ۱۰۰ × ۴۲ × ۴۲ آثار هنرمند

ناصر عصار

cm ۱۰۰ × ۶۵ آثار هنرمند

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

1381 cm ۱۲۰ × ۱۰۲ آثار هنرمند

درباره ما

 موزه ی هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در تاریخ 14 مهرماه 1388 با آثار جدیدی از هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی بازگشایی شد.در این موزه - مجموعه، تعداد 194 اثر از آثار گنجینه ی موزه به نمایش درآمده است.

 این آثار شامل نقاشی، نقش برجسته، مجسمه، نقاشی خط وعکس می باشد. در گنجینه ی موزه، آثار گرانبهایی از هنرمندان پیشکسوت ازجمله محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، منیر فرمانفرماییان، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، سیراک ملکونیان، مسعود عربشاهی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، محمد احصایی، عباس کیارستمی، رضا مافی وبسیاری دیگر از آثار ارزشمند هنرمندان در این گنجینه نگهداری...

گالری آثار

من و پرواز

من و پرواز

جلیل ضیاءپور نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1376 ۱۳۳ × ۱۰۳cm
بهمن محصص مجسمه برنز ۳۱ × ۱۰ × ۱۲cm
مارکو گریگوریان سایر ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۰۰cm
افشین پیرهاشمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1385 ۲۰۰ × ۳۰۰cm
منوچهر یکتایی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۷ × ۱۴۷cm
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان سایر آیینه روی چوب 1381 ۱۲۰ × ۱۰۲cm
سهراب سپهری نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1340 ۱۲۰ × ۸۰cm
فرامرز پیلارام نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm
ترکیب مواد روی بوم ۱۴۲ × ۱۷۰cm
بهمن محصص نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۴۶ × ۱۱۷cm
بهجت صدر نقاشی ترکیب مواد روی چوب ۵۱ × ۹۹cm
ناصر عصار نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۸۰ × ۶۵cm
فرهاد مشیری نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم ۱۶۳ × ۱۶۷cm
شارل حسین زنده رودی نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1345 ۹۰ × ۷۲cm
موجودات برنده

موجودات برنده

پویا آریانپور نقاشی اکریلیک روی بوم 1388 ۲۵۰ × ۳۸۰cm
حسین کاظمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۵ × ۸۰cm
محسن وزیری‌مقدم نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۲۵cm
من و پرواز
موجودات برنده

اخبار و رویدادهای موزه پاسارگاد

تماس با ما

نشانی موزه