مجموعه آثار

ناصر عصار

1341 cm ۱۰۰ × ۶۵ آثار هنرمند

سهراب سپهری

cm ۹۸ × ۶۹ آثار هنرمند

فرهاد مشیری

از مجموعه کوزه ها 1383 cm ۱۹۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

نیکزاد نجومی

آخرین تماس 1380 cm ۱۸۲ × ۱۲۶ آثار هنرمند

منوچهر یکتایی

1344 cm ۹۱ × ۷۶ آثار هنرمند

غلامحسین نامی

روزنی به زمان 1382 cm ۱۰۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

فرامرز پیلارام

1353 cm ۱۰۰ × ۳۰۰ آثار هنرمند

پرویز تناولی

هیچ cm ۱۰۰ × ۴۲ × ۴۲ آثار هنرمند

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

1381 cm ۱۲۰ × ۱۰۲ آثار هنرمند

شارل حسین زنده رودی

1360 cm ۱۳۰ × ۹۶ آثار هنرمند

بهمن محصص

1348 cm ۱۰۰ × ۷۰ آثار هنرمند

درباره ما

 موزه ی هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در تاریخ 14 مهرماه 1388 با آثار جدیدی از هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی بازگشایی شد.در این موزه - مجموعه، تعداد 194 اثر از آثار گنجینه ی موزه به نمایش درآمده است.

 این آثار شامل نقاشی، نقش برجسته، مجسمه، نقاشی خط وعکس می باشد. در گنجینه ی موزه، آثار گرانبهایی از هنرمندان پیشکسوت ازجمله محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، منیر فرمانفرماییان، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، سیراک ملکونیان، مسعود عربشاهی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، محمد احصایی، عباس کیارستمی، رضا مافی وبسیاری دیگر از آثار ارزشمند هنرمندان در این گنجینه نگهداری...

گالری آثار

محسن وزیری‌مقدم نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1340 ۱۰۰ × ۱۲۵cm
بهمن محصص نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1352 ۴۶ × ۱۱۷cm
ناصر عصار نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1341 ۸۰ × ۶۵cm
مارکو گریگوریان سایر ترکیب مواد روی بوم 1347 ۱۰۰ × ۱۰۰cm
فرامرز پیلارام نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm
نی لبک زن

نی لبک زن

بهمن محصص مجسمه برنز 1354 ۳۱ × ۱۰ × ۱۲cm
گلناز فتحی نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1390 ۱۴۲ × ۱۷۰cm
افشین پیرهاشمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1385 ۲۰۰ × ۳۰۰cm
بهجت صدر نقاشی ترکیب مواد روی چوب ۵۱ × ۹۹cm
منوچهر یکتایی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1362 ۱۱۷ × ۱۴۷cm
من و پرواز

من و پرواز

جلیل ضیاءپور نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1376 ۱۳۳ × ۱۰۳cm
موجودات برنده

موجودات برنده

پویا آریانپور نقاشی اکریلیک روی بوم 1388 ۲۵۰ × ۳۸۰cm
حسین کاظمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1354 ۱۱۶ × ۸۰cm
753

753

فرهاد مشیری نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم 1384 ۱۶۳ × ۱۶۷cm
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان سایر آیینه روی چوب 1381 ۱۲۰ × ۱۰۲cm
سهراب سپهری نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1340 ۱۲۰ × ۸۰cm
شارل حسین زنده رودی نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1345 ۹۰ × ۷۲cm
نی لبک زن
من و پرواز
موجودات برنده
753

اخبار و رویدادهای موزه پاسارگاد

تماس با ما

نشانی موزه