مجموعه آثار

بهمن محصص

cm ۱۰۰ × ۷۰ آثار هنرمند

سهراب سپهری

cm ۹۸ × ۶۹ آثار هنرمند

منوچهر یکتایی

cm ۹۱×۷۶ آثار هنرمند

فرهاد مشیری

cm ۱۹۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

پرویز تناولی

cm ۱۰۰ × ۴۲ × ۴۲ آثار هنرمند

غلامحسین نامی

cm ۱۰۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

cm ۱۲۰ × ۱۰۲ آثار هنرمند

ناصر عصار

cm ۱۰۰ × ۶۵ آثار هنرمند

نیکزاد نجومی

cm ۱۸۲ × ۱۲۶ آثار هنرمند

شارل حسین زنده رودی

cm ۱۳۰ × ۹۶ آثار هنرمند

فرامرز پیلارام

cm ۱۰۰ × ۳۰۰ آثار هنرمند

درباره ما

 موزه ی هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در تاریخ 14 مهرماه 1388 با آثار جدیدی از هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی بازگشایی شد.در این موزه - مجموعه، تعداد 194 اثر از آثار گنجینه ی موزه به نمایش درآمده است.

 این آثار شامل نقاشی، نقش برجسته، مجسمه، نقاشی خط وعکس می باشد. در گنجینه ی موزه، آثار گرانبهایی از هنرمندان پیشکسوت ازجمله محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، منیر فرمانفرماییان، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، سیراک ملکونیان، مسعود عربشاهی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، محمد احصایی، عباس کیارستمی، رضا مافی وبسیاری دیگر از آثار ارزشمند هنرمندان در این گنجینه نگهداری...

گالری آثار

سهراب سپهری نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۲۰ × ۸۰cm
مارکو گریگوریان سایر ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۰۰cm
فرهاد مشیری نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم ۱۶۳ × ۱۶۷cm
بهجت صدر نقاشی ترکیب مواد روی چوب ۵۰ × ۹۸cm
بهمن محصص نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۴۶ × ۱۱۷cm
محسن وزیری‌مقدم نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۲۵cm
حسین کاظمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۵ × ۸۰cm
جلیل ضیاءپور نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۳۳ × ۱۰۳cm
پویا آریانپور نقاشی اکریلیک روی بوم ۲۵۰ × ۳۸۰cm
ناصر عصار نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۸۰ × ۶۵cm
شارل حسین زنده رودی نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم ۹۰ × ۷۲cm
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان سایر آیینه روی چوب ۱۲۰ × ۱۰۲cm
فرامرز پیلارام نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm
بهمن محصص مجسمه برنز ۳۱ × ۱۰ × ۱۲cm
افشین پیرهاشمی نقاشی رنگ روغن روی بوم ۲۰۰ × ۳۰۰cm
ابوالقاسم سعیدی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۶ × ۱۸۶cm
ترکیب مواد روی بوم ۱۴۲ × ۱۷۰cm
منوچهر یکتایی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۷ × ۱۴۷cm

تماس با ما

نشانی موزه