پویا آریانپور

نقاش
تهران 1350
وب سایت هنرمند

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی

جوایز و افتخارات

  • برنده ی جایزه ی پنجمین دوسالانه ی نقاشی تهران، موزه ی هنرهای معاصر تهران، 1379
  • برنده ی جایزه ی دومین دوسالانه ی نقاشی جهان اسلام، 1381

فعالیت های آموزشی

  • استاد دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

آثار تجسمی پویا آریانپور

پویا آریانپور

موجودات برنده نقاشی اکریلیک روی بوم 1388 ۲۵۰ × ۳۸۰cm

پویا آریانپور

موجودات برنده نقاشی اکریلیک روی بوم 1388 ۲۵۰ × ۱۷۰cm