افشین پیرهاشمی

نقاش
تهران 1353

تحصیلات

  • کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی

نمایشگاه‌های منتخب

  • برگزاری 15 نمایشگاه انفرادی و 50 نمایشگاه گروهی ایران، ایالات‌متحده‌ی آمریکا و اروپا

آثار تجسمی افشین پیرهاشمی

افشین پیرهاشمی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1385 ۲۰۰ × ۳۰۰cm

افشین پیرهاشمی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1385 ۲۰۰ × ۱۰۰cm