منوچهر یکتایی

نقاش، شاعر
تهران 1301 - نیویورک1398
ساکن : نیویورک
وب سایت هنرمند

تحصیلات

 • فارغ‌التحصیل نقاشی، دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • ادامه‌ی تحصیل نقاشی در پاریس و سپس نیویورک، 1326- 1324
 • تحصیل در دانشکده‌ی هنرهای زیبای پاریس، بوزار، 1326-1325
 • ادامه‌ی تحصیل در نیویورک، 1328-1327

نمایشگاه‌های گروهی

 • موزه هنر مدرن، نیویورک، ایالات‌متحده‌ی امریکا، 1341
 • موزه کن، فرانسه، 1342
 • گلد هال، نیویورک، ایالات‌متحده‌ی امریکا، 1353
 • گالری فرامکین، نیویورک، ایالات‌متحده‌ی امریکا، 1353
 • گالری الکس رزنبرگ، نیویورک، ایالات‌متحده‌ی امریکا، 1365

آثار در مجموعه ها و موزه ها

 • موزه هنر مدرن سن‌فرانسیسکو، ایالات‌متحده‌ی امریکا
 • موزه و بوستان مجسمه هرش‌هورن، واشنگتن دی. سی، ایالات‌متحده‌ی امریکا
 • موزه هنر مدرن، نیویورک، ایالات‌متحده‌ی امریکا

کتاب های درباره هنرمند

 • انتشار سه مجموعه‌ی شعر از اشعار او به زبان فارسی

آثار تجسمی منوچهر یکتایی

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1344 ۹۱ × ۷۶cm

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1344 ۴۵ × ۷۶cm

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1356 ۱۲۲ × ۱۳۷cm

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1362 ۱۱۷ × ۱۴۷cm

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1348 ۱۳۰ × ۱۶۰cm

منوچهر یکتایی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1343 ۹۱ × ۱۴۲cm