حسین کاظمی

نقاش، سفالگر
تهران 1303 - پاریس1375

تحصیلات

  • فارغ‌التحصیل نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای تهران، 1324

نمایشگاه‌های گروهی

  • انجمن فرهنگی ایران و شوروی، تهران، ایران، 1324
  • شرکت در اولین، دومین و سومین دوسالانه‌ی تهران، 1339،1337، 1341
  • تالار رضا عباسی، 1338
  • شرکت در دوسالانه‌ی ونیز، 1341 و 1343

جوایز و افتخارات

  • جایزه‌ی اولین و دومین دوسالانه‌ی تهران، 1337 و 1339

فعالیت های حرفه ای و هنری

  • تأسیس نگارخانه‌ی آپادانا

فعالیت های آموزشی

  • مدرس و سرپرست گروه نقاشی هنرکده‌ی هنرهای تزیینی، تهران
  • رئیس هنرستان‌های هنرهای زیبا، تبریز و تهران، 1337-1346

آثار تجسمی حسین کاظمی

حسین کاظمی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1354 ۱۱۶ × ۸۰cm

حسین کاظمی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1326 ۷۷ × ۶۰cm

حسین کاظمی

نقاشی رنگ وروغن روی فیبر 1350 ۱۰۰ × ۱۰۰cm