محسن وزیری‌مقدم

نقاش، مجسمه‌ساز
تهران، 1303 - رم (ایتالیا)1397
وب سایت هنرمند

تحصیلات

  • کارشناسی نقاشی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1327
  • ادامه‌ی تحصیل نقاشی در ایتالیا، 1338

جوایز و افتخارات

  • مدال برنز، انجمن بین‌المللی هنر، 1337
  • دومین جایزه از سان ریتورومانو، ایتالیا، 1337
  • مدال طلا در دوسالانه‌ی تهران، 1337، 1339، 1341
  • جایزه ویژه‌ی شخصیت برجسته از شورای شهر رم، 1358

آثار در مجموعه ها و موزه ها

  • آثار بسیاری از او در موزه‌های ایران و جهان، موزه‌های کاخ‌ها و بسیاری از مراکز فرهنگی وجود دارد، ازجمله، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، موزه‌ی هنرهای معاصر نیویورک، موزه‌ی کاخ سعدآباد و بسیاری از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در سراسر جهان

فعالیت های آموزشی

  • تدریس و سپس ریاست دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1355- 1348

کتاب ها و مقالات

  • سه کتاب: شیوه طراحی، در دو جلد، راهنمای نقاشی، طراحی

آثار تجسمی محسن وزیری‌مقدم

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1340 ۱۰۰ × ۱۲۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1341 ۶۰ × ۱۱۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1338 ۷۰ × ۸۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1342 ۴۸ × ۶۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۴ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۵ × ۶۲cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1339 ۴۵ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۴۵ × ۶۴cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۵ × ۶۲cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۵ × ۶۵cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۲۴ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۳ × ۳۰cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۴۵ × ۳۳cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۳cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۳ × ۵۰cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۳۵ × ۵۰cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۳۲ × ۵۸cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۳۲ × ۵۹cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۳ × ۴۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۳۲ × ۴۶cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1341 ۲۴ × ۵۷cm

محسن وزیری‌مقدم

نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ 1340 ۳۲ × ۵۹cm