فرامرز پیلارام

تهران 1316 - تهران1362

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری داخلی و نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای تزیینی تهران
 • آموزش خوشنویسی تا مرحله‌ی عالی در انجمن خوشنویسان تا اخذ درجه‌ی استادی
 • یک سال مطالعه‌ی هنری در فرانسه

نمایشگاه‌های منتخب

 • نمایشگاه‌های بسیاری در ایران و خارج از کشور
 • برگزاری نمایشگاه مرور بر آثار، پس از وفات، گالری 66، 1389
 • شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور
 • دوسالانه‌ی ونیز

جوایز و افتخارات

 • جایزه‌ی دوسالانه سوم، 1343 و چهارم، 1345 تهران

آثار در مجموعه ها و موزه ها

 • آثاری در موزه‌ی هنر مدرن نیویورک، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
 • موزه‌ی هنرهای زیبای کاخ سعدآباد

فعالیت های آموزشی

 • استادیار در رشته‌ی طراحی در دانشکده‌ی معماری دانشگاه علم و صنعت، 1351 تا 1359
 • آموزش خطاطی در انجمن خوشنویسان تا زمان وفات

آثار تجسمی فرامرز پیلارام

فرامرز پیلارام

نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1353 ۱۰۰ × ۳۰۰cm

فرامرز پیلارام

نقاشی خط ترکیب مواد روی مقوا 1350 ۱۲۵ × ۴۶۵cm

فرامرز پیلارام

نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم 1349 ۶۰ × ۹۰cm

فرامرز پیلارام

نقاشی خط رنگ وروغن روی مقوا 1350 ۳۸ × ۷۰cm

فرامرز پیلارام

نقاشی خط رنگ وروغن روی مقوا 1349 ۳۰ × ۳۰cm

فرامرز پیلارام

نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm