یاری استوانی

نقاش
تهران 1341

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد نقاشی از موسسه‌ی هنری سانفرانسیسکو، ایالات‌متحده‌ی امریکا، 1374

آثار تجسمی یاری استوانی

یاری استوانی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1389 ۹۷ × ۹۶cm

یاری استوانی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۰۲ × ۱۰۲cm