گلناز فتحی

نقاش
تهران 1351

تحصیلات

  • لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی، 1374
  • مدرک دیپلم انجمن خوشنویسان ایران، 1375

آثار تجسمی گلناز فتحی

گلناز فتحی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1385 ۱۲۰ × ۱۴۵cm

گلناز فتحی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1390 ۱۴۲ × ۱۷۰cm