آوای نگاه ۲۶ عکاس در گالری آوای هنر

۲۵ شهریور ۱۳۹۸

وحید معینی (مدیر هنری گالری آوای هنر) با اعلام خبر برگزاری نمایشگاهی از آثار ۲۶ عکاس، گفت: آوای نگـاه عنوان این نمایشگاه گروهی عکاسی است که با نمایشگاه گردانی محمد مهدی شیروانیان بر پا می‌شود.

محسن آشوری، آذین احتشامی، یگانه احمدیان، بهاره امانلو، محمـد نصیـر باجول زاده، مارال توتـونچی، سارا حافظی، مریـم حسینی، ایده خواجوند، پگاه خزایلی،هانیـه ذوالفقاری، محمدرضا رحیم زاده، فرزاد زره داران، محمد مهدی شیروانیان، مریم شیروانیان، فردین طهماسبی، هادی فاضلی، سارا فتاحی، هدی فراهانی، سحر قادری، حسین قاضی و مهدی کامـروا از جمله هنـرمنـدان حاضر در این نمایشگاه هستند.

آییــن گشــایش نمایشگاه آوای هنر ساعت ۱۶ تا ۲۰ جمعه ۲۹ شهریـــور ۱۳۹۸ در گالری آوای هنر به نشانی تهران،خیابان فرشته، خیابان بوسنی، بن بست پناهی، پلاک برگزار می‌شود و این نمایشگاه تا سه شنبه ۹ مهر هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ ادامه دارد.( به نقل از سایت ایلنا)

اخبار مرتبط