تعطیلی موزه پاسارگاد

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 تعطیل می باشد

اخبار مرتبط