بازدید از موزه در ایام ماه مبارک رمضان

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

بازدید از موزه بانک پاسارگاد در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 9 الی 16 می باشد.

اخبار مرتبط