تعطیلی موزه پاسارگاد در تاریخ 1403/02/26

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

موزه پاسارگاد روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 تعطیل می باشد.

اخبار مرتبط