حسین زنده رودی

۱۱ خرداد ۱۴۰۳

شارل حسین زنده رودی در هنرستان هنرهای زیبای تهران تحصیل کرد و پس از آن مدتی کوتاه در دانشکده هنرهای تزیینی تهران هنر آموخت.  او یکی از چهره های مؤثر در شکل گیری هنر نوسنتگرای ایران و یکی از اعضای مهم جنبش سقاخانه می باشد. وی در جریان سقاخانه وجوه متنوعی به کارهایش داد و سبکی منحصر به فرد آفرید. او کارش را با استفاده از نشانه های ملموسی چون عناصر شیعی، اشکال طلسم گونه، اعداد، نقوش و اشکال هندسی، تزیینات خوشنویسانه و نقش مایه های موجود بر اشیای هنر عامیانه با رنگهای هنر مذهبی مانند طلایی، زرد، اکر، سبز، نارنجی و قرمز آغاز کرد و نمادها را در فضایی انتزاعی درآثارش به کار برد. او بعدها اشکال نوشتاری را به عنوان عنصر اصلی در تابلوهایش قرار داد و وارد گفتمان تازه ای در کارهایش شد که معنای آنها تنها در نقش عناصر پویا در هنر بصری می باشد. وی سعی ندارد که خط فارسی را زیبا بنویسد بلکه به عنوان یک موتیف و نقش مایه فارغ از کارکرد معنایی اش استفاده می کند و از خط فارسی یک نقاشی رمزگونه می سازد برای او حروف و کلمات عنصری تزیینی هستند و در واقع او مرزی بین نقاشی و خط قائل نیست.

 امروز بیش از 30 اثر از این هنرمند در موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد نگهداری می شود ومی توان گفت آثار زنده رودی نقطه میانی بین سنت ایرانی و تبدیل آن سنت به یک بیان کاملا مدرن است.

اخبار مرتبط